Adaptace nových dětí ve školce

 

Před nástupem do školky doporučujeme rodičům přečíst si adaptační desatero, které by mohlo usnadnit přechod dítěte do nového a neznámého prostředí. Prostřednictvím vyplněného dotazníčku, který ve školce odevzdáte, se seznámíme se zvyklostmi a návyky Vašeho dítěte.

První dny a začátky v MŠ Josefínka a Vendelínek

 

 • Je vhodné přijít do školky včas, mít časovou rezervu, nechodit na poslední chvíli, ať si dítě stihne okoukat nové prostředí a nové kamarády.

 • Zpočátku doporučujeme vyzvedávat dítě dříve, např. po obědě, nebo i dříve po dohodě s pedagogem (dále jen teta).

 • Samozřejmě u některých dětí bude adaptace zcela plynulá a velmi rychlá, ale berte v potaz individualitu každého dítěte. U někoho je délka trvání adaptace několik dnů, u někoho i několik týdnů. I u zpočátku bezproblémové adaptace se může až po několika týdnech objevit ranní protest a nechuť ráno vstávat.

 • Snažte se být tedy trpěliví a důslední.

 • V herně jsou rodiče vítáni, ale doporučujeme neprodlužovat loučení, opakovaně se do herny nevracet. Dítě je v pořádku a tety vědí, co mají dělat.

 • Když dítě při loučení pláče, neznamená to, že propláče ve školce celý den.

 • Dítě je zpočátku pozorovatelem. Nedivte se, že se nezapojuje do všech činností, nenuťte ho a neříkejte, co má dělat. Děti se samy postupem času otrkají a zapojí se do kolektivu. Tety jsou zkušené profesionálky a vědí, jak dítě zaujmout a odpoutat od stesku po mamince a tatínkovi.

 • Dítě může plakat i při vyzvedávání, nemějte obavy a netrapte se. Je to pro dítě naprosto přirozená a velmi obvyklá reakce .

 • Nenuťte dítě do komunikace, většina dětí si nepamatuje, nebo nechce povídat o tom, co ve školce dělalo. Může to vnímat jako výslech, raději nechte děti povídat samy, naslouchejte jim a ptejte se na to, na co umějí odpovědět.

 • Komunikujte s tetami, rády Vám poradí a řeknou jak se dítě po celý den chovalo, jak postupně adaptace probíhá a jaké pokroky dítě udělalo.

Adaptační desatero pro rodiče

 

 1. Choďte mezi ostatní děti na hřiště, kroužky do mateřských center, nechte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka.

 2. Zaměřte se na dovednost sebeobsluhy při oblékání, stolování, úklidu a hygieně. Udělejte si čas být trpělivý a důsledný. Nechte dítěti čas a prostor, aby si vše mohlo vyzkoušet samo.

 3. Udělejte si čas na každodenní chvilky u společné hry, čtení pohádky, povídání si. Podněcujte dítě ke slovnímu vyjadřování, naslouchejte mu. Rozšiřuje se mu tím slovní zásoba a pochopení logiky děje.

 4. Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti povedlo, povzbuzujte ho, ale i jasně odmítejte nevhodné chování a vysvětlete proč je nevhodné.

 5. Vyvarujte se výhrůžek typu „počkej, až budeš ve školce“ dítě se bude bát školky už předem. Vyvarujte se i přechvalování školky. Držte se reality a vysvětlete dítěti, jak to ve školce bude fungovat.

 6. Ujistěte dítě, že ho do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky, protože na něj nemáte čas. Každý má své povinnosti, vy práci, vaše dítě školku.

 7. Nepřiznávejte, že je vám smutno a že se vám stýská, když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

 8. Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy představuje loučení větší problém pro rodiče, než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.

 9. Komunikujte s tetou, možná se dozvíte, že když ze školky odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

 10. Používejte stejné rituály, voďte dítě do školky ve stejný čas, ve stejný čas ho vyzvedávejte. Používejte pro dítě známé údaje, kdy jej vyzvednete, po obědě, po svačině, atd.