Jsme spolu - komunikační projekt školky

V naší školce podporujeme především čas dětí strávený společně s rodiči, který je zaštítěn oblíbeným projektem „Jsme spolu“.

 

Naše školka je otevřená rodičům.

Pořádáme mnoho společných odpoledních akcí určených pro rodiče.

 

K našim rodičům se ve školce přistupuje s respektem a úctou. Naše tety si zakládají na vzájemné a efektivní spolupráci.

Našim rodičům je ve školce nabízena následující spolupráce:

  • Veškeré organizační informace, plány a další akce se zasílají na email.

  • Každý týden zpětná vazba o dění ve školce prostřednictvím Facebooku školky.

  • Individuální konzultační schůzky.

  • Možnost individuálního adaptační programu.

  • Společné kreativní, výtvarné a pracovní odpoledne.

  • Možnost zapůjčení knih a literatury domů. 

  • Možnost zapojit se do akce „Co dělá můj tatínek a maminka“ a představit tak dětem své povolání netradiční formou.

  • Nahlížení do portfolia dětí – kde se zakládají pracovní listy, výtvarná díla, záznamové archy o vzdělávání a výchově, o individuálních potřebách a průběhu adaptace.