Máme rádi Zemi - ekologický projekt školky

Cílem tohoto dlouhodobého projektu je učit děti především lásce ke všemu živému, probudit v nich láskyplný vztah k přírodě a jejímu přirozenému koloběhu. Naučit je respektovat prostředí, které je obklopuje, neničit ho, ale pečovat o něj. Tento projekt se zakládá a vychází především z praxe a vnímání svého okolí prožitkem.

V tomto projektu s dětmi recyklujeme,  pečujeme o zvířátka, pěstujeme zeleninu, bylinky a kytičky, staráme se o naši zahradu a kompostujeme.

 

Nezbytnou součástí projektu „Máme rádi Zemi“ jsou malé podprojekty. Například budování ekologické zahrady s přírodními prvky a ekologický kroužek Žížalka.

Ve školním roce 2013/2014 naše teta obdržela diplom Ekoučitel roku.

Naše školka je zapojena do projektu Mrkvička. Projekt Mrkvička je vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školního vzdělávacího programu.

 

Zooasistence- Ve školce využíváme metodu AAE -  Vzdělávání za pomoci malých zvířat.

 

Ve školce chováme dvě morčátka Gedžitku a Kiky, rybičku pana Modřenku.

Pomocí tohoto druhu terapie je možné zlepšit citové schopnosti dětí a přispět ke zlepšení psychické pohody a zvýšení koncentrace. Přítomnost zvířete plní funkci motivační a především vypomáhá v adaptační fázi dítěte. Ve školce dodržujeme tradici přikrmování ptáčků v zimě a věšení budek v blízkém okolí.

Ve školce také pravidelně probíhá Zooterapie, za dětmi je přivedeno zvíře, které pozorujeme, povídáme si o něm a je využíváno k dalším vzdělávacím aktivitám. Také jezdíme do různých ekologických center, např. Toulcův dvůr, ekocentrum Koniklec a další.